Θεραπευτικοί τομείς

Θεραπευτικοί τομείς 

Θεραπευτικοί τομείς 

Οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε

Εστιάζουμε στους θεραπευτικούς τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας.

Αιματολογία

Στην αιματολογία προσφέρουμε θεραπείες με ανασυνδυασμένους παράγοντες πήξης παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής για την αιμορροφιλία Α και την αιμορροφιλία Β, όπως επίσης θεραπεία για τη θρομβοκυτταροπενία, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από επίπεδα αιμοπεταλίων στο αίμα κάτω από το φυσιολογικό και την Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία (PNH).

Ανοσολογία

Ο τομέας της ανοσολογίας βρισκόταν πάντα στον πυρήνα όσων κάνουμε στη Sobi και αυτό μας έχει επιτρέψει να αποκτήσουμε τεράστια εμπειρία επί σειρά ετών. Το χαρτοφυλάκιο των ανοσολογικών θεραπειών μας επιτρέπει την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων που προξενούν αναπηρίες και απειλούν τη ζωή.

Εξειδικευμένη φροντίδα 

Προσφέρουμε επίσης σημαντικές, εξειδικευμένες θεραπείες για σπάνιες γενετικές, μεταβολικές και φλεγμονώδεις παθήσεις παιδιών και ενηλίκων.