Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Υπευθυνότητα

Η βασική συμβολή της Sobi στη βιώσιμη ανάπτυξη και ο συνολικός σκοπός μας αναφορικά με τη βιωσιμότητα – να μεταμορφώσουμε τη ζωή ανθρώπων που πάσχουν από σπάνιες νόσους – βρίσκεται σε αρμονία με το όραμα και τις δραστηριότητές μας. 

Στη Sobi η βιωσιμότητα βασίζεται σε δύο προτεραιότητες που βρίσκονται στην καρδιά της δραστηριότητάς μας: την αφοσίωσή μας προς τους ασθενείς και την υπεύθυνη συμπεριφορά μας.

Επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το έργο μας σε επίπεδο εταιρείας. 

Ένα έργο για το οποίο αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι είναι η δωρεά ανθρωπιστικής βοήθειας – από κοινού με την εταιρεία Sanofi Genzyme – μιας ποσότητας ενός δισεκατομμυρίου IU παράγοντα πήξης προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αιμορροφιλίας. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε η δωρεά μας στην αιμορροφιλία σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Για εμάς, στη Sobi Ελλάδας, ο σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Συνεργαζόμαστε στενά με τοπικές κοινότητες και ομάδες ασθενών ώστε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Από κοινού με τους εργαζομένους μας, έχουμε ως στόχο να θεωρούμαστε ως ο καλύτερος εργοδότης και να παρέχουμε πάντοτε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που προωθεί την επιβράβευση.