Τα θεραπευτικά πεδία μας

Τα θεραπευτικά πεδία μας

 

Αιματολογία

• Αιμορροφιλία

• Θρομβοκυτταροπενία

 

Ανοσολογία

• Ιντερλευκίνη-1 και Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα

• Ιντερφερόνη-γ και Αιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο

• Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός

 

Ειδική Φροντίδα

• Κληρονομική Τυροσιναιμία τύπου 1

• Αλκαπτονουρία