Τα θεραπευτικά πεδία μας

Εστιάζουμε σε σπάνιες παθήσεις και ιδιαίτερα σε ειδικές θεραπευτικές κατηγορίες, όπως: 

 • Αιμορροφιλία
 • Αυτοάνοσες νόσοι
 • Γενετικές διαταραχές
 • Κληρονομούμενα μεταβολικά νοσήματα
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος Dupuytren)
 • Νόσος του Peyronie

Τα θεραπευτικά πεδία μας

Εστιάζουμε σε σπάνιες παθήσεις και ιδιαίτερα σε ειδικές θεραπευτικές κατηγορίες, όπως: 

 • Αιμορροφιλία
 • Αυτοάνοσες νόσοι
 • Γενετικές διαταραχές
 • Κληρονομούμενα μεταβολικά νοσήματα
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος Dupuytren)
 • Νόσος του Peyronie