Τα θεραπευτικά πεδία μας

Εστιάζουμε σε σπάνιες παθήσεις και ιδιαίτερα σε ειδικές θεραπευτικές κατηγορίες, όπως: 

  • Αιμορροφιλία
  • Αυτοάνοσες νόσοι
  • Γενετικές διαταραχές
  • Κληρονομούμενα μεταβολικά νοσήματα
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος Dupuytren)