Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση τρίτου τριμήνου του 2018

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε στις 31 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα από το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2018. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 45% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017 (34% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)) και ανήλθαν σε  2,315 εκατ. SEK. Τα   κέρδη προ τόκων, φόρων επί εμπραγμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε  933 εκατ. SEK, παρουσιάζοντας αύξηση 74% για το τρίμηνο, ενώ το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 75%.

 

Συνεχής ισχυρή ανάπτυξη για το τρίτο τρίμηνο

•    Συνολικά έσοδα 2,315 εκατ. SEK (1,601) το τρίτο τρίμηνο και 6,568 εκατ. SEK (4,636) τον προηγούμενο χρόνο 

•    45% αύξηση στις πωλήσεις του τριμήνου σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017 (34% σε CER)

•    To EBITA  αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε στα  933  εκατ. SEK (536)  το τρίτο τρίμηνο και κατά 85% φτάνοντας τα  2,655 εκατ. SEK (1,434) τον προηγούμενο χρόνο1

•    Καθαρή ταμειακή θέση 2,483 εκατ. SEK (1,472 από τις 31 Δεκεμβρίου 2017)

•    Τα έσοδα από τον  Παράγοντα Πήξης VIII  Efmoroctocog alfa  και τον Παράγοντα Πήξης ΙΧ Eftrenonacog alfa ανήλθαν σε  873  εκατ. SEK (417) και 255  εκατ. SEK  (98)  αντίστοιχα για το τρίτο τρίμηνο

•    Οι πωλήσεις του Anakinra ανήλθαν σε 347 εκατ. SEK (272) το τρίτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 28%

•    Οι πωλήσεις της δραστικής ουσίας Nitisone αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν σε 217 εκατ. SEK  (202) το τρίτο τρίμηνο

•    Η Sobi ενίσχυσε τον τομέα Εξειδικευμένης Φροντίδας καθώς και το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών αποκτώντας τα παγκόσμια δικαιώματα για το emapalumab

•    Οι πρώτοι ασθενείς έλαβαν δόση του SOBI003 σε μια μελέτη φάσης 1/2

 

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

                                                                  Q3                           Q3                                        Ιαν-Σεπ                 Ιαν-Σεπ                                Έτος

 Πόσα σε SEK                                                       2018                       2017          Μεταβολή            2018                       2017          Μεταβολή     2017

Συνολικά έσοδα

2.315

1.601

45%

6.568

4.636

42%

6.511

Μεικτό κέρδος

1.741

1.129

54%

4.830

3.320

45%

4.657

Μεικτό περιθώριο1

75%

70%

 

74%

72%

 

72%

EBITA1

933

536

74%

2.655

1.434

85%

2.053

Περιθώριο EBITA1

40%

33%

 

40%

31%

 

32%

EBIT (Λειτουργικά κέρδη/ζημίες)

820

426

92%

2.320

1.092

113%

1.600

Κέρδος για το χρονικό διάστημα

623

324

93%

1.823

791

130%

1.149

Κέρδη ανά μετοχή, SEK

2,31

1,20

92%

6,77

2,94

130%

4,27

1Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ).

 

Ο Guido Oelkers, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, δήλωσε:

«Η ισχυρή ανάπτυξη συνεχίστηκε στο τρίτο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 45%, φτάνοντας τα 2,315 εκατ. SEK για το τρίμηνο. Οι πωλήσεις του Efmoroctocog alfa και του Eftrenonacog alfa συνέχισαν να αυξάνονται. Το  Efmoroctocog alfa και το Eftrenonacog alfa αναγνωρίζονται πλέον ως πρότυπη φροντίδα σε πολλές χώρες. Αυτό βασίζεται στο καλώς τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και των δύο σκευασμάτων, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί από πολύχρονη εμπειρία πραγματικής χρήσης τους από χιλιάδες ασθενείς. Ο τομέας Εξειδικευμένης Φροντίδας κατέδειξε ισχυρή ανάπτυξη, που έφτασε το 18% τον τελευταίο χρόνο, η οποία καθοδηγήθηκε από το Anakinra.  Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η εταιρεία ξεκίνησε το ταξίδι της εξωτερικής ανάπτυξης με την απόκτηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων για το emapalumab, μια δυνητική θεραπεία για τη σπάνια νόσο που ονομάζεται πρωτοπαθής αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση  (pHLH). Η έκδοση της  Prescription  Drug  User Fee  Act  (PDUFA) (Πράξη για τα Τέλη χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων) από τον FDA αναμένεται για τις 20 Νοεμβρίου και η ομάδα Βορείου Αμερικής της εταιρείας προετοιμάζεται για την κυκλοφορία».

 

Οικονομική πρόβλεψη για το 2018 - αναθεωρημένη

Η Sobi αναμένει ότι τα συνολικά έσοδα για το πλήρες έτος θα κυμανθούν μεταξύ 8.900 – 9.000 εκατ. SEK (8.600 – 8.800). Το μεικτό περιθώριο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 73%-74% (φτάνοντας τουλάχιστον το 70%).

Η Sobi αναμένει ότι τα κέρδη προ τόκων, φόρων (ΕΒΙΤΑ) για το πλήρες έτος θα κυμανθούν μεταξύ 3.400 – 3.500 εκατ. SEK, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης του emapalumab ύψους περίπου 200 εκατ. SEK, τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη πρόβλεψη για το 2018 (3.400 – 3.600).

 

 

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν πληροφορίες που η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) υποχρεούται να δημοσιοποιεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς και τον Νόμο για τις Αγορές Κινητών Αξιών. Οι πληροφορίες υποβλήθηκαν προς δημοσίευση με τη μεσολάβηση της Linda Holmström, Senior Communications Manager, στις 08:00 π.μ., ώρα Κεντρικής Ευρώπης, στις 31 Οκτωβρίου 2018.


 

Σχετικά με τη Sobi

H Sobi™ είναι μία διεθνής εταιρεία εξειδικευμένης φροντίδας που εστιάζει στις σπάνιες παθήσεις. Αποστολή της εταιρείας μας είναι να παρέχει καινοτόμες θεραπείες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων με σπάνιες παθήσεις. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της επικεντρώνεται κυρίως στην Αιμορροφιλία και τις Σπάνιες Παθήσεις. Η σύμπραξη στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση εξειδικευμένων προϊόντων είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Η Sobi είναι πρωτοπόρος στη βιοτεχνολογία με παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες στην πρωτεϊνική βιοχημεία και την παρασκευή βιολογικών παραγόντων. Το 2017, η Sobi εμφάνισε συνολικά έσοδα 6,5 δις SEK (760 εκατ. δολάρια), ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται σε περίπου 850 εργαζόμενους. Η μετοχή της εταιρείας (STO:SOBI) είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης. Περισσότερες πληροφορίες: www.sobigreece.gr και www.sobi.com