Επικοινωνία Sobi Greece

Επικοινωνία

Sobi
Ερμού 56,
105 63, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 099 40 31
e-mail: info.greece@sobi.com

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: medical.info.gr@sobi.com

 

 

Επικοινωνία

Sobi
Ερμού 56,
105 63, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 099 40 31
e-mail: info.greece@sobi.com

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: medical.info.gr@sobi.com